Zoeken naar een dealer

Simpelweg de eerste vier cijfers van uw postcode invullen en wij tonen u een dealer bij u in de buurt.

Begrippenlijst

Of het nu om sluitsystemen met keersleutels, een sluitplan of drukcilinder gaat – hier worden de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk uitgelegd.


Of het nu om sluitsystemen met keersleutels, een sluitplan of drukcilinder gaat – hier worden de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk uitgelegd. 

Aftastbeveiliging

De aftastbeveiliging is de moeilijkheidsgraad, die de sluitcodering van de vergrendeling in een sluitsysteem met geschikt gereedschap geweldloos en zonder sporen uit de sluitcilinder vast te stellen, om met behulp van de geconstateerde waarden (afmetingen) een duplicaat te maken.

Asymetrische cilinder

Hieronder verstaat men sluitcilinders waarvan de binnen- en buitenzijde verschillende lengtes hebben.

BHE

Bundesverband der Hersteller und Einrichterfirmen für Sicherheitssysteme e.V. met vestiging in Dittweiler.

Blinde sleutel

Blinde sleutels zijn niet ingesneden resp. niet geboorde, maar van het basisprofiel voorziene sleutels.

Bolkopstiften

Bolkopstiften zijn kantelpennen, met een bolvormige kop die tijdens een nasluitpoging het aftasten en het doordrukken in het sluitkanaal door het zijdelings wegkantelen bemoeilijken.

Boorgaatjes

Boorgaatjes zijn ronde infrezingen in de sleutel, die de hefbewegingen van de stiftvergrendelingen in de cilinder aftasten en controleren.

Boorbeveiliging (mechanisch)

Met mechanische boorbeveiliging wordt de technische voorziening voor het afweren van aanvallen door boren bedoeld. Voorbeeld: Stalen voorwerpen, hard metalen voorwerpen, gemonteerd in de cilinderkern en cilinderbehuizing.

CEN

Comité Européenne de Normalisation, Europees standaardisatiecomité gevestigd in Brussel.

Centraal sluitsysteem

Een centraal sluitsysteem is een sluitsysteem, waarbij meerdere verschillende afzonderlijke sleutels van één of meerdere centrale sluitcilinders samen of deels sluiten.

Cilinderverlenging

Hiermee bedoelt men de trapsgewijze aanpassing van de cilinderlengte aan de respectievelijke deurdikte in combinatie met de beslagen.

Conventionele sluitsystemen

Onder deze aanduiding verstaat men normaal gesproken sluitsystemen, met getande sleutels.

DIN

Deutsches Institut für Normung, gevestigd in Berlijn.

Drukcilinder

Hieronder verstaat men kleine ronde of ovale cilinders, maar ook halve profielcilinders, waarbij vergrendelbouten door het indrukken van de cilinder een blokkering activeren, die alleen nog door het gebruik van de sleutel kan worden gedeactiveerd.

Druppelvormige stiftvergrendelingen

Zij zijn bestemd voor de stabilisatie van de hefbeweging door middel van een zijdelingse geleiding.

Gebruiksmodellenbescherming

De gebruiksmodellenbescherming is een eigendomsrecht voor de eigenaar van het gebruiksmodel tegen het economische gebruik door derden tijdens de looptijd. De gebruiksmodellenbescherming is nodig voor technische innovaties aan gereedschappen, gebruiksvoorwerpen, die technische vooruitgang van vormgeving, toepassing of marketing betekenen. Het octrooi bedraagt 3 jaar en kan met nogmaals 3 jaar worden verlengd.

Gevarenfunctie/T-koppeling

De gevarenfunctie is een techniek, die het een gebruiker mogelijk maakt, bepaalde dubbele cilinders ook te gebruiken, wanneer aan de andere zijde nog een sleutel in het slot zit.

Generaal hoofdsleutelsysteem

Het generaal hoofdsleutelsysteem bestaat letterlijk uit meerdere hoofdsleutelsystemen. De generale hoofdsleutel (GHS) stelt een persoon in staat, toegang tot alle vertrekken te krijgen. Meerdere andere personen kunnen diverse overkoepelende hoofdsleutelgroepen (HGS) via de overkoepelende groepensleutel (GS) krijgen, die bepaalde deuren van de het complete sluitsysteem sluiten.

Halve cilinder

zijn sluitcilinders, die slechts aan één zijde een slot hebben. Verkrijgbaar in alle behuizingsvarianten.

Halterstiften

Zo noemt men haltervormige kernstiften, die bij het sluiten het aftasten en het doordrukken in het sluitkanaal door zijdelingse wegkantelen bemoeilijken.

Hangsloten

Zo noemt men sloten met een beugel of bout voor het sluiten van bijv. deuren, rolluiken, containers met passende ogen voor de opname van de beugel of de bout.

Hoofdsleutelsysteem

Een hoofdsleutelsysteem is een systeem, waarbij een hoofdsleutel alle in het sluitsysteem voorkomende, meestal verschillende sluitende cilinders kan sluiten.

ISO

International Organization for Standardization, Internationale Organisatie voor Standaardisatie, gevestigd in Genève.

Keersleutel-sluitsystemen

Dit zijn normaal gesproken systemen, waarvan de sleutel aan weerszijden in spiegelbeeld zijn geboord, waardoor het insteken van de sleutel bij twee sleutelstanden mogelijk is. Men maakt hierbij een verschil tussen sluitsystemen met verticale en horizontale sleutelinvoer.

Kernbevestiging

Kernbevestigingen zijn klemmen van messing of staal, die als verbindingselementen tussen binnenste en buitenste kern in combinatie met de koppeling dienen.

Kernkopgroef

Met kernkopgroef bedoelt men het freesprofiel van de cilinderkop als opname voor de sleutelschouder en voor het beter overbrengen van het draaimoment.

Kogelomkeerstift

Dit is een bijzondere techniek voor het omkeren van een in de sleutel geïntegreerde kogel in een tegen toegang beveiligde keerkamer in de cilinder.

Koppelingstechniek - normale versie

De normale koppelingstechniek is een techniek, die alleen het afwisselde sluiten van een dubbele cilinder met de geautoriseerde sleutel toestaat.

Meenemer

De meenemer is het deel van een cilinder dat door het draaien van de sleutel het grendelwerk van het slot bedient; indien nodig activeert de meenemer ook andere functionele elementen zoals bijv. elektrische schakelaars van liften.

Merkbescherming

De merkbescherming is een civiele en strafrechtelijke bescherming van geregistreerde merken. De bescherming bedraagt 10 jaar en kan met nogmaals 10 jaar worden verlengd.

Messsing sleutel

Een messing sleutel is een cilindersleutel gemaakt van een koper- en zinklegering.

Munt Pand- of betaalslot

Hiermee worden speciale sloten voor het sluiten met behulp van munten of kunststof tokens bedoeld, die door het invoeren ervan het sluiten via de sleutel mogelijk maken. Bij het openen met de sleutel wordt de munt of kunststof token weer uitgeworpen.

Nachtslot met ovale cilinder

Hier gaat het om een eendelige slotcilinder met geïntegreerde ronde nachtschoot (diverse lengtes), die worden bediend door een vertande overbrenging. Er zijn geen afzonderlijke slotkasten voor nodig.

Nieuwbouwsleutel (meetsleutel)

Een nieuwbouwsleutel is een meet- en verbindingsgereedschap, waarmee men aan de enerzijds de cilinderlengte kan bepalen en anderzijds het slot zonder ingebouwde cilinder kan bedienen.

Nieuwzilveren sleutel

Hiermee wordt een slijtvaste cilindersleutel bedoeld die gemaakt is van een koper-, nikkel-, lood- en zinklegering.

Octrooirecht

De octrooibescherming is het beschermingsrecht voor de eigenaar van het octrooi tegen het economische gebruik van zijn uitvinding door derden tijdens de looptijd van het octrooi. De octrooilooptijd bedraagt in Europa 20 jaar, te beginnen vanaf de dag van aanmelding.

Ontgrendelingsbeveiliging

De ontgrendelingsbeveiliging is de mate van bemoeilijking om de sperorganen van een sluitcilinder geweldloos met hulpmiddelen, maar zonder kennis van de bijbehorende sleutel te overwinnen en zonder hem te vernielen.

Opbouwstiften

Opbouwstiften zijn aanvullend op de stiftvergrendeling ingebrachte sperorganen, die de voor de functie van sluitsystemen noodzakelijke extra scheidingsniveaus leveren.

Oploop- en uittilvlakken

Oploop- en uittilvlakken aan de sleutel optimaliseren de hefbewegingen van alle stiftvergrendelingen in de cilinder.

Ovale cilinder (dubbele cilinder)

Ovale cilinders zijn als dubbele cilinders tweedelige sluitcilinders (binnen- en buitenbehuizing) met ovaal behuizingsprofiel die door de verbindingsstangen met elkaar worden vergrendeld.

Pantserring

De pantserring is een stalen ring, die op het cilinderhuis wordt geplaatst, die het eruit trekken van de cilinderbehuizing door vergrendeling aan de achterzijde van het veiligheidsbeslag verhindert (gelijktijdig klopbescherming).

Paracentrisch profiel

Hiermee worden sleutelprofielen bedoeld, waarbij de profielgroeven tenminste twee keer de centrale as van de sleutel aanraken of overschrijden.

Partnersleutel

Met partnersleutels wordt een tweedelige sleutel bedoeld, die voor het openen resp. sluiten gecombineerd in het sleutelkanaal moeten worden ingebracht. (twee persoons-dwangsluiting)

Plaatvergrendeling

Plaatvergrendelingen zijn verende, eendelige, plaatvormige vergrendelingen.

Profielcilinder

Profielcilinders zijn eendelige sluitcilinders met genormde behuizing, die normaal gesproken door een bevestigingsschroef aan de behuizing van het slot wordt vastgeschroefd.

Rondcilinders (dubbele cilinder)

Rondcilinders zijn als dubbele cilinders tweedelige sluitcilinders (binnen- en buitenbehuizing) met rond behuizingsprofiel die door de verbindingsstangen met elkaar worden vergrendeld.

Rondcilinder met buitenschroefdraad

Rondcilinders met buitenschroefdraad zijn halve cilinders, die met hun buitenschroefdraad in een speciaal slot geschroefd worden.

Puntige stiftkoppen

Zij zijn bestemd voor de optimalisatie van de stiftpositie in de sluitcilinder.

Regelfactor

De regelfactor is het kleinste nominale maatverschil tussen verschillende sleutelsneden resp. sleutelboringen.

Scheidingsniveaus (-lijnen)

Met scheidingsniveau of -lijn bedoelt men het niveau tussen cilinderkern en cilinderbehuizing, die bij de passende geplaatste sleutel door de juiste rangschikking van de vergrendeling de draaiing van de kern in de behuizing mogelijk maakt.

Schijfvergrendeling

Schijfvergrendelingen zijn schijfvormige, meestal niet verende vergrendelingen.

Semi-ideale lijn

Is een productietechniek van de sleutel voor het optimaliseren van de sleutelgeleiding.

Sleutelvastheid

De sleutelvastheid beschrijft de mate waarin het bemoeilijkt wordt de sluitcilinder te bedienen met een andere dan de erbij passende sleutel.

Sleutelboring

Sleutelboringen worden hoofdzakelijk bij systemen met keersleutels aan weerszijden van de sleutel aangebracht. Het aantal en de boordiepte ervan komt overeen met de sluitingen (vaak ook met profielcontrolestiften) van de bijbehorende sluitcilinder.

Sleutelkerven

Sleutelkerven zijn normaal gesproken kerven aan de smalle zijde van de sleutel, waarbij het aantal en de diepte van de kerf worden afgestemd op de vergrendeling van de desbetreffende sluitcilinder.

Sleutelvanger

Zo noemt men het trechtervormige freesfiguur van de cilinderkernkop voor het makkelijker insteken van de sleutel in de cilinderkern.

Sleutelkanaal

Het sleutelkanaal is de opening in de sluitcilinderkern voor de opname van de sleutel.

Sleutelprofiel

Het sleutelprofiel is de dwarsdoorsnedevorm van de sleutel; hij past bij het dienovereenkomstige sleutelkanaal in de sluitcilinderkern.

Sluitplan

Het sluitplan omvat alle posities van een sluitsysteem, voornamelijk: ruimtebenamingen, sleutelnummers, aanduiding systeemtype, sluitcilinderlengtes, sluitcilinderkleuren, functieschema sleutels/cilinders, aantal sluitcilinders en de sleutels.

Sluiting

De sluiting is een voor een bepaalde sluitcilinder bepaalde rangschikking van de sleutelkerven resp. sleutelboringen.

Sluitcilinder

Een sluitcilinder is een component, die normaal gesproken is bestemd voor de inbouw in de hiervoor bestemde sloten. De meenemer van de sluitcilinder bedient tijdens de rotatie van de sleutel de vergrendeling van het slot, het grendelwerk en indien nodig ook de slotval.

Staalsleutel

Hierbij gaat het om een cilindersleutel van staal met een meestal vernikkeld oppervlak.

Stifthouder

Een stifthouder is een uit kernstift, behuizingsstift en stiftveer bestaande houder, die de draaiing van de cilinderkern in de cilinderbehuizing alleen toestaat, als de bij de sluitcilinder behorende sleutel in het slot wordt gestoken en hierbij kernstift en behuizingssitft zo verschuift, dat de stiften de scheiding tussen kern en behuizing vrijgeven.

Stompekegelvormige stiften

Zij zijn bestemd voor het fijne afstemmen van de sluitnauwkeurigheid.

Tuimelpen

Hiermee worden losse, in de kernstift gemonteerde, bolvormige stiftdelen bedoeld, die bij het sluiten het aftasten en het doordrukken in het sluitkanaal door zijdelingse wegkantelen bemoeilijken.

Tweezijdige vergrendeling

Hiermee bedoelt men een techniek, die alle sleutelbezitters met permissie toestaat, een dubbele cilinder ook dan te gebruiken, wanneer aan de andere zijde nog een sleutel in het slot zit.

Uitrrekstand

Zo wordt de positie van de cilinderkern genoemd waarin het mogelijk is de sleutel eruit te trekken.

VdS

Verband der Schadensversicherer e.V., gevestigd in Keulen. Privaatrechtelijke vereniging, waarbij de meeste schadeverzekeraars zijn aangesloten.

Veiligheidskaart

Hierbij gaat het om het veiligheidscertificaat van de eigenaar van sluitsystemen of gecodeerde enkelvoudige sluitingen. Deze dient als bewijs van permissie voor het bestellen van sleutels en cilinders bij de fabrikant.

Vergrendelstroken

Vergrendelstroken zijn in de cilinderkern aangebrachte, axiale stroken, die door de bijzondere vorm van de penbevestiging worden geactiveerd en die bij de juiste sleutel de vrijgave van de draaiing van de cilinderkern toestaan.

Vergrendelschijven

Vergrendelschijven zijn halfronde, meestal geveerde schijven in de cilinderkern, die de speciale zijdelingse groeven in de sleutel controleren.

Veiligheidscertificaat

Een veiligheidscertificaat is een kaart van de eigenaar van gelijksluitende cilinders als bewijs van permissie voor het bestellen van sleutels en cilinders, die alleen door de speciaalzaak kunnen worden uitgevoerd. 

Vergrendelingen

Vergrendelingen zijn vergrendelvoorwerpen in de sluitcilinder.

Zwitserse cilinder

Zwitserse cilinders zijn eendelige ronde cilinders met ronde behuizing en bevestigingsnokken aan het onderste gedeelte van de behuizing voor de opname van de bevestigingsschroef.